Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/basenple/www/bip/includes/config.php:59) in /home/basenple/www/bip/getFile.php on line 110

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/basenple/www/bip/includes/config.php:59) in /home/basenple/www/bip/getFile.php on line 111

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/basenple/www/bip/includes/config.php:59) in /home/basenple/www/bip/getFile.php on line 112

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/basenple/www/bip/includes/config.php:59) in /home/basenple/www/bip/getFile.php on line 113
ࡱ; 4 !"#$%&'()*+,-./01236789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry  FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89qDyK yK 0mailto:sport@pleszew.plOh+'0 PX| K [ZZNormal 1$*$A$/B*OJQJCJmHsHPJnHtH^JaJ_HHH NagBwek 1@& & F & F$a$$5\TT NagBwek 2(@& & F & F$a$^h]`$5\TT NagBwek 3(@& & F & F$a$^8]`$5\BB NagBwek 4@& & F & F$5\VV NagBwek 5@& & F & F<CJ65aJ]\^^ NagBwek 6$@& & F & F$a$ $OJQJCJ5^Jbb NagBwek 7(@& & F & F$a$^8]`$OJQJCJ5^J"" WW8Num1z0"" WW8Num1z1"" WW8Num1z2"!" WW8Num1z3"1" WW8Num1z4"A" WW8Num1z5"Q" WW8Num1z6"a" WW8Num1z7"q" WW8Num1z8.. WW8Num2z0 CJaJo(** WW8Num3z0CJaJ.. WW8Num4z0 CJaJo(22 WW8Num5z0CJPJaJo(** WW8Num6z0CJaJ:: WW8Num7z0OJQJCJ^JaJo(66 WW8Num8z0OJQJCJ^JaJ.. WW8Num9z0 CJ@aJ&& WW8Num9z1o($$ WW8Num10z0,!, WW8Num11z0CJaJ010 WW8Num12z0 CJaJo($A$ WW8Num12z1$Q$ WW8Num12z2$a$ WW8Num12z3$q$ WW8Num12z4$$ WW8Num12z5$$ WW8Num12z6$$ WW8Num12z7$$ WW8Num12z8,, WW8Num13z0CJaJ<< WW8Num14z0OJQJCJ^JaJo($$ WW8Num14z2,, WW8Num14z3CJaJ$$ WW8Num14z4$$ WW8Num14z5$!$ WW8Num14z6$1$ WW8Num14z80A0 WW8Num15z0 CJaJo(4Q4 WW8Num16z0OJQJ^JaJ4a4 WW8Num17z0CJPJaJo($q$ WW8Num18z000 WW8Num19z0 CJaJo(44 WW8Num20z0OJQJ^Jo(,, WW8Num21z0CJaJ<< WW8Num22z0OJQJCJ^JaJo(00 WW8Num23z0 CJaJo($$ WW8Num23z2$$ WW8Num23z3$$ WW8Num23z4$$ WW8Num23z5$$ WW8Num23z6$!$ WW8Num23z7$1$ WW8Num23z8,A, WW8Num24z0CJaJ8Q8 WW8Num25z0OJQJCJ^JaJ,a, WW8Num26z0CJaJ0q0 WW8Num27z0 CJ5aJ44 WW8Num27z1OJQJPJ^J$$ WW8Num27z2$$ WW8Num27z3$$ WW8Num27z4$$ WW8Num27z5$$ WW8Num27z6$$ WW8Num27z7$$ WW8Num27z8$$ WW8Num28z0$$ WW8Num28z1$!$ WW8Num28z2$1$ WW8Num28z3$A$ WW8Num28z4$Q$ WW8Num28z5$a$ WW8Num28z6$q$ WW8Num28z7$$ WW8Num28z800 WW8Num29z0 CJ5aJ$$ WW8Num29z1$$ WW8Num29z2$$ WW8Num29z3$$ WW8Num29z4$$ WW8Num29z5$$ WW8Num29z6$$ WW8Num29z7$$ WW8Num29z8"!" WW8Num2z1"1" WW8Num2z2"A" WW8Num2z3"Q" WW8Num2z4"a" WW8Num2z5"q" WW8Num2z6"" WW8Num2z7"" WW8Num2z8(( WW8Num10z1o($$ WW8Num13z1$$ WW8Num13z2$$ WW8Num13z3$$ WW8Num13z4$$ WW8Num13z5$$ WW8Num13z6$$ WW8Num13z7$!$ WW8Num13z8$1$ WW8Num15z2,A, WW8Num15z3CJaJ$Q$ WW8Num15z4$a$ WW8Num15z5$q$ WW8Num15z6$$ WW8Num15z8$$ WW8Num24z2$$ WW8Num24z3$$ WW8Num24z4$$ WW8Num24z5$$ WW8Num24z6$$ WW8Num24z7$$ WW8Num24z800 WW8Num30z0 CJ5aJ$$ WW8Num30z1$!$ WW8Num30z2$1$ WW8Num30z3$A$ WW8Num30z4$Q$ WW8Num30z5$a$ WW8Num30z6$q$ WW8Num30z7$$ WW8Num30z8BBDomy[lna czcionka akapitu"" WW8Num3z1"" WW8Num3z2"" WW8Num3z3"" WW8Num3z4"" WW8Num3z5"" WW8Num3z6" " WW8Num3z7" " WW8Num3z8"! " WW8Num5z1"1 " WW8Num5z2"A " WW8Num5z3"Q " WW8Num5z4"a " WW8Num5z5"q " WW8Num5z6" " WW8Num5z7" " WW8Num5z82 2 WW8Num6z1OJQJ^Jo(2 2 WW8Num6z3OJQJ^Jo(" " WW8Num7z1" " WW8Num7z2" " WW8Num7z3" " WW8Num7z4" " WW8Num7z5" " WW8Num7z6"! " WW8Num7z7"1 " WW8Num7z8$A $ WW8Num14z1$Q $ WW8Num14z7$a $ WW8Num15z7$q $ WW8Num16z1$ $ WW8Num16z2$ $ WW8Num16z3$ $ WW8Num16z4$ $ WW8Num16z5$ $ WW8Num16z6$ $ WW8Num16z7$ $ WW8Num16z8$ $ WW8Num18z1$ $ WW8Num18z2$ $ WW8Num18z3$! $ WW8Num18z4$1 $ WW8Num18z5$A $ WW8Num18z6$Q $ WW8Num18z7$a $ WW8Num18z8$q $ WW8Num19z1$ $ WW8Num19z2$ $ WW8Num19z3$ $ WW8Num19z4$ $ WW8Num19z5$ $ WW8Num19z6$ $ WW8Num19z7$ $ WW8Num19z84 4 WW8Num20z1OJQJ^Jo(4 4 WW8Num20z2OJ QJ ^J o($ $ WW8Num22z1$! $ WW8Num22z2$1 $ WW8Num22z3$A $ WW8Num22z4$Q $ WW8Num22z5$a $ WW8Num22z6$q $ WW8Num22z7$ $ WW8Num22z88 8 WW8Num25z1OJQJPJ^Jo(( ( WW8Num25z2o(8 8 WW8Num25z3OJQJCJ^Jo($ $ WW8Num25z4$ $ WW8Num25z5$ $ WW8Num25z6$ $ WW8Num25z7$ $ WW8Num25z8$ $ WW8Num26z1$! $ WW8Num26z2$1 $ WW8Num26z3$A $ WW8Num26z4$Q $ WW8Num26z5$a $ WW8Num26z6$q $ WW8Num26z7$ $ WW8Num26z84 4 WW8Num31z0CJPJaJo($ $ WW8Num31z1$ $ WW8Num31z2$ $ WW8Num31z3$ $ WW8Num31z4$ $ WW8Num31z5$ $ WW8Num31z6$$ WW8Num31z7$$ WW8Num31z84!4 WW8Num32z0OJ QJ ^J o(414 WW8Num32z1OJQJ^Jo(4A4 WW8Num32z3OJQJ^Jo($Q$ WW8Num33z0$a$ WW8Num33z1$q$ WW8Num33z2$$ WW8Num33z3$$ WW8Num33z4$$ WW8Num33z5$$ WW8Num33z6$$ WW8Num33z7$$ WW8Num33z8$$ WW8Num34z0(( WW8Num35z0o($$ WW8Num35z2$$ WW8Num35z3$!$ WW8Num35z4$1$ WW8Num35z5$A$ WW8Num35z6$Q$ WW8Num35z7$a$ WW8Num35z80q0 WW8Num36z0 CJaJo($$ WW8Num36z2$$ WW8Num36z3$$ WW8Num36z4$$ WW8Num36z5$$ WW8Num36z6$$ WW8Num36z7$$ WW8Num36z844 WW8Num37z0OJQJ^Jo(44 WW8Num37z1OJQJ^Jo(44 WW8Num37z2OJ QJ ^J o(4!4 WW8Num38z0OJ QJ ^J o(414 WW8Num38z1OJQJ^Jo(4A4 WW8Num38z3OJQJ^Jo($Q$ WW8Num39z0,a, WW8Num40z0CJaJ<q< WW8Num41z0OJQJCJ^JaJo(44 WW8Num41z1OJQJ^Jo(44 WW8Num41z2OJ QJ ^J o(44 WW8Num42z0OJQJ^Jo(44 WW8Num42z1OJQJ^Jo(44 WW8Num42z2OJ QJ ^J o(00 WW8Num43z0 CJaJo($$ WW8Num43z2$$ WW8Num43z3$$ WW8Num43z4$$ WW8Num43z5$!$ WW8Num43z6$1$ WW8Num43z7$A$ WW8Num43z84Q4 WW8Num44z0OJQJ^Jo(4a4 WW8Num44z1OJQJ^Jo(4q4 WW8Num44z2OJ QJ ^J o(,, WW8Num45z0CJaJ88 WW8Num46z0OJQJCJ^JaJ(( WW8Num47z0o($$ WW8Num47z1$$ WW8Num47z2$$ WW8Num47z3$$ WW8Num47z4$$ WW8Num47z5$$ WW8Num47z6$$ WW8Num47z7$!$ WW8Num47z8,1, WW8Num48z0CJaJ(A( WW8Num49z0o($Q$ WW8Num49z1$a$ WW8Num49z2$q$ WW8Num49z3$$ WW8Num49z4$$ WW8Num49z5$$ WW8Num49z6$$ WW8Num49z7$$ WW8Num49z866 WW8NumSt6z1OJQJPJ^JDDDomy[lna czcionka akapitu1&)& Numer stron>U>Acze internetowe B*ph>*..Znaki numeracjiH2HNagBwek 2x$OJ QJ CJPJ ^JaJ2B22 Tre[ tekstu3$a$"/1B"Lista4^J>"R>Podpis 5xx $CJ6^J aJ](b(Indeks6 $^J222 NagBwek17$a$5\@@Legenda 8xx $CJ6^JaJ]PCPWcicie tre[ci tekstu9$a$^]`, ,Stopka : p#TTTekst podstawowy wcity 21;^h]`,,GBwka < p#ddTekst podstawowy wcity 31=^]`mHsHnHtHLLTekst podstawowy 21>$a$xaJ>> Tekst dymka?OJ QJ CJ^J aJXXMapa dokumentu1@-D M OJ QJ CJ^J aJ<< ogloszenieAOJQJCJ^JaJb"b Bez odstpwB1$*$/B*OJQJCJmHsHPJnHtH^JaJ_H^2^ No SpacingC1$*$/B*OJQJCJmHsHPJnHtH^JaJ_HjBjust"D$a$1$*$^]`<</B*OJQJCJmHsHPJnHtH^JaJ_HVRVp10:E & Fd$a$1$ h*$^]`xaJJbJTekst podstawowy 31 FxCJaJFrF Body Text 21G$a$OJ QJ CJ^J aJddBody Text Indent 31H1$ h^]`OJQJ^JaJHTML - wstpnie sformatowany7I 2( Px 4 #\'*.25@9OJQJCJmH sH ^JaJ22Zawarto[ ramkiJƺ,`@2`Jn}}""$PVnj܈ؘڮJpv 0-4;FF[$ty`}}tttX !@ @(  HC" 0( < C ƺ()T   ^`^`^`^`^`^`^`^`^` ^`CJaJo(.^h`hCJaJ. ^h`hCJaJo(.^h`hCJPJaJo(.^h`hCJaJ.^`OJQJCJ^JaJo(- ^h`hOJQJCJ^JaJ. ^h`hCJ@aJ)^`o(..^x`0xo(...^`0o(.... ^ ` o( ..... ^ ` o( ...... ^ `` o(....... ^``o(........ ^`o(.........^h`h.^h`hCJaJ. ^`CJaJo()^`.^p`Lp.^@ `@ .^`.^`L.^`.^`.^P`LP.^h`hCJaJ.^`OJQJCJ^JaJo(.^`OJQJCJ^JaJo()^p`Lp.^@ `CJaJ.^`.^`L.^`.^`OJQJCJ^JaJo()^P`LP. ^`CJaJo()^h`OJQJ^JaJ)^h`hCJPJaJo(.^h`h. ^`CJaJo(.^,`OJQJ^Jo(-^h`hCJaJ.^`OJQJCJ^JaJo(- ^`CJaJo(. ^`CJaJo()^p`Lp.^@ `@ .^`.^`L.^`.^`.^P`LP.^h`hCJaJ.^h`hOJQJCJ^JaJ.^h`hCJaJ. ^`CJ5aJ.^`OJQJPJ^J)^p`.^@ `.^`.^`.^`.^`.^`^`.^8`8.^`.^`.^p`p.^ ` .^@ `@ .^ ` .^`. ^`CJ5aJ.^`.^p`.^@ `.^`.^`.^`.^`.^` WW8Num2WW8Num3WW8Num4WW8Num5WW8Num6WW8Num7WW8Num8WW8Num9WW8Num10WW8Num11WW8Num12WW8Num13WW8Num14WW8Num15WW8Num16WW8Num17WW8Num18WW8Num19WW8Num20WW8Num21WW8Num22WW8Num23WW8Num24WW8Num25WW8Num26WW8Num27WW8Num28WW8Num29@ƺƺPGTimes New Roman5Symbol3&ArialiLiberation SerifTimes New RomanGTimes New Roman7&Calibri3&Arial7&Verdana?4Courier New;WingdingsS&Liberation SansArialGMicrosoft YaHei3$Arial5&TahomaBhdG2dG&'ĺĺ00UMOWA O ROBOTY BUDOWLANEDawidRBartekUMOWA O ROBOTY BUDOWLANEDawidRNormal4@TD@ ~@F&@Q9՜.+,D՜.+,\M 0}Caolan80 6 88H9\989L9X:mX\b^r{X<":88:<.5TH09}VoX Umowa nr 016/PZ/EM/2018 zawarta w dniu & & . maja 2018 roku pomidzy: Sport Pleszew Sp. z o.o., ul. Sportowa 4, 63 300 Pleszew, posiadajc nr REGON 301165449, NIP 6080087844 o kapitale zakBadowym 9.318.000,00 zB, ktrej sposb reprezentacji wynika z odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego (KRS nr 0000334199 Sd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda, IX WydziaB Gospodarczy KRS ). reprezentowan przez Eugeniusz MaBecki Prezes Zarzdu zwan w dalszej tre[ci umowy ZAMAWIAJCYM , a: & & & & .& & & & & & & & & & & & ., posiadajc nr REGON & & & .., NIP & & & & & & . o kapitale zakBadowym & & & & & & ... zB, ktrego sposb reprezentacji wynika zprzedBo|onego odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego (KRS nr & & & & & & ... Sd Rejonowy & & & & & & & .) reprezentowanym przez & & & & & & & & & & & . zwanym w dalszej tre[ci umowy "WYKONAWC", W rezultacie dokonania przez ZAMAWIAJCEGO wyboru oferty WYKONAWCY, wpostpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony postanowiBy, co nastpuje: 1 Przedmiot Umowy ZAMAWIAJCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadanie pn. Remont niecki basenu pBywackiego i brodzika dla dzieci w Pleszewie w sposb iilo[ci wynikajcej z otrzymanej przez WYKONAWC rysunkw technicznych 8a i 8b oraz przedmiarw robt. Przedmiot umowy okre[lony jest szczegBowo w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia z dnia 29 marca 2017 r., zwanej dalej SIWZ , zawierajcej midzy innymi rysunki techniczne i przedmiary robt. WYKONAWCA zobowizuje si wykona roboty okre[lone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz zgodnie z warunkami zawartymi w tej specyfikacji, za cen okre[lon w ofercie zBo|onej dnia & & & & & ... 2018 r. Na czas realizacji umowy ZAMAWIAJCY powoBuje Koordynatora Budowy, ktry jest przedstawicielem ZAMAWIAJCEGO i dokonuje w jego imieniu czynno[ci, okre[lone w stosownym peBnomocnictwie. WYKONAWCA zobowizuje si do wykonania przedmiotu niniejszej umowy znajwy|sz staranno[ci, zgodnie z dokumentacj projektow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowizujcymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy ZAMAWIAJCEMU w terminie w niej uzgodnionym. WYKONAWCA zobowizany jest do dokonania wszelkich uzgodnieD niezbdnych do wBa[ciwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowania iprzedstawienia ZAMAWIAJCEMU dokumentw pozwalajcych na ocen prawidBowego wykonania przedmiotu umowy, niezbdnych [wiadectw kontroli jako[ci, protokoBw odbioru dokonanych z udziaBem gestorw mediw (np. zakBad energetyczny, dostawca wody i odbiorca [ciekw, urzd dozoru technicznego) i inne je[li wymaga tego prawo orazuzyskania pozwolenia na u|ytkowanie. 2 WYKONAWCA o[wiadcza, |e upewniB si co do prawidBowo[ci i kompletno[ci oferty zBo|onej w przetargu, jak te| co do prawidBowo[ci i kompletno[ci opisu robt wkolejno[ci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robt lub jednostkowych nakBadw rzeczowych z podaniem ilo[ci jednostek przedmiarowych, zawartych w przedmiarze i stwierdziB zgodno[ przedmiaru z dokumentacj techniczn. Strony zgodnie o[wiadczaj, |e kompletna oferta WYKONAWCY, obejmuje peBny zakres robt uwzgldnionych w ofercie oraz zakres prac obowizkw zwizanych zrealizacj przedmiotu umowy. WYKONAWCA o[wiadcza, |e miaB mo|liwo[ zaznajomi si z warunkami lokalnymi, w ktrych bd realizowane roboty, w tym szczeglnie zmo|liwo[ciami urzdzenia zaplecza budowy, mo|liwo[ciami zasilania w media, mo|liwo[ciami zakwaterowania zaBogi itp. oraz uwzgldniB je w kalkulacji wynagrodzenia. ZakBada si, |e WYKONAWCA uwzgldniB wwynagrodzeniu rwnie| inne warunki lokalne rozpoznane we wBasnym zakresie oraz, |e umo|liwiaj one wBa[ciwe wykonanie przedmiotu umowy. 3 WYKONAWCA o[wiadcza, |e posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie obowizujce przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a w szczeglno[ci wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pzn. zm.) zwanej dalej Prawem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, majcymi bezpo[rednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowizujcymi przepisami majcymi zastosowanie do przedmiotu umowy. WYKONAWCA nie ma prawa do zacigania |adnych zobowizaD w imieniu ZAMAWIAJCEGO, mogcych rodzi skutki finansowe dla ZAMAWIAJCEGO oraz wystpowania w jego imieniu, pod rygorem odstpienia od umowy przez ZAMAWIAJCEGO z wyBcznej winy WYKONAWCY. Wszelkie materiaBy, wyroby i urzdzenia stosowane na budowie winny by bardzo dobrej jako[ci, odpowiada Polskim Normom, odno[nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by stosowane zgodnie z dokumentacj, warunkami dopuszczenia zgodne z art. 10 Prawa Budowlanego. Wszelkie materiaBy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada stosowne polskie certyfikaty, aprobaty techniczne (europejskie aprobaty techniczne), znaki budowlane, ewentualnie krajowe deklaracje zgodno[ci oraz [wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji. WYKONAWCA zobowizany jest dostarczy je ZAMAWIAJCEMU na ka|de jego |danie. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno[ za skutki wynikajce z zastosowania niewBa[ciwych materiaBw, nie speBniajcych wy|ej okre[lonych wymogw. WYKONAWCA o[wiadcza, |e roboty bdce przedmiotem umowy wykonywane bd przez pracownikw posiadajcych wa|ne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz, |e roboty bd wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p.po|. Wszelkie ujemne dla ZAMAWIAJCEGO nastpstwa naruszenia powy|szego obci|aj w caBo[ci WYKONAWC. WYKONAWCA zobowizany jest natychmiast usun z placu budowy ka|d wskazan przez ZAMAWIAJCEGO osob, je|eli w ocenie ZAMAWIAJCEGO obecno[ tej osoby na placu budowy utrudnia lub mo|e utrudni realizacj robt zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub je|eli takie |danie zgBosi Koordynator budowy. WYKONAWCA zobowizany jest do utrzymywania w nale|ytej czysto[ci placu budowy jak i pomieszczeD, w ktrych wykonywaB bdzie prace. W przypadku nie wywizywania si WYKONAWCY z powy|szego obowizku, pomimo uprzedniego wezwania, ZAMAWIAJCY ka|dorazowo obci|aB bdzie WYKONAWC kar umown w wysoko[ci 500,00 zB (sBownie: jeden tysic zB) za ka|dy dzieD niedotrzymania porzdku. ZapBata nastpi w oparciu o not obci|eniow wystawion przez ZAMAWIAJCEGO na rzecz WYKONAWCY w terminie 7 dni od wystawienia noty. ZapBata ww. kary umownej nie zwalnia WYKONAWCY z obowizku uprztnicia zgodnie z wezwaniem Koordynatora Budowy. WYKONAWCA zobowizany jest do zagospodarowania we wBasnym zakresie i na wBasny koszt, zgodnie z przepisami obowizujcego prawa, odpadw i opakowaD powstaBych w zwizku z realizacj przedmiotu umowy. WYKONAWCA o[wiadcza, i| wszelkie wywo|one przez niego z terenu placu budowy odpady wykorzysta na wBasne potrzeby, a w przeciwnym przypadku bdzie je skBadowaB w miejscach do tego przeznaczonych, uzgodnionych przez WYKONAWC z wBa[ciwymi wBadzami lub przeka|e je podmiotom do tego uprawnionym i ponosiB bdzie wszelkie zwizane z tym opBaty. Wszelkie konsekwencje nie dopeBnienia powy|szych obowizkw obci|aBy bd WYKONAWC. Na ka|de |danie ZAMAWIAJCEGO, WYKONAWCA zobowizany jest przedBo|y dokumenty potwierdzajce zgodno[ realizacji prac i gospodarki odpadami z obowizujcymi przepisami dotyczcymi ochrony [rodowiska. WYKONAWCA jest zobowizany do zabezpieczenia robt i materiaBw innych wykonawcw (tj. podwykonawcw generalnego Wykonawcy lub ewentualnych wykonawcw zastpczych), ktre mog by nara|one na uszkodzenia lub zabrudzenia podczas wykonywania robt przez WYKONAWC i ponosi materialn odpowiedzialno[ za szkody przez niego wyrzdzone. WYKONAWCA zobowizany jest do zabezpieczenia realizowanych przez niego robt przed dostpem osb trzecich w sposb zapewniajcy bezpieczne prowadzenie robt. WYKONAWCA zapewni zabezpieczenie placu budowy przed jakimkolwiek wstpem nieuprawnionych osb. Do obowizkw WYKONAWCY nale|y niezwBoczne wykonanie robt niezbdnych ze wzgldu na bezpieczeDstwo lub zabezpieczenie przed awari (w ramach wynagrodzenia umownego). Podstaw do wykonania tych robt stanowi informacja pisemna dokonana przez ZAMAWIAJCEGO lub WYKONAWC. O podjciu robt zabezpieczajcych WYKONAWCA winien niezwBocznie zawiadomi ZAMAWIAJCEGO. WYKONAWCA nie jest uprawniony, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJCEGO, do umieszczania na placu budowy lub w bezpo[rednim jego ssiedztwie jakichkolwiek tablic informacyjnych, reklamowych itp., chyba |e wymagaj tego przepisy obowizujcego prawa. WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJCEGO przed wszelkimi |daniami, roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniami przez siebie praw patentowych, praw autorskich, znakw ochronnych itp. odnoszcych si do dokumentw, urzdzeD, sprztu, materiaBw, itp. u|ytych przy realizacji robt. WYKONAWCA dokona odtworzenia na wBasny koszt do stanu pierwotnego wszelkich instalacji, drg, placw, uszkodzonych lub zniszczonych w trakcie budowy. 4 Podwykonawcy W trakcie realizacji zamwienia wykonawca powierzy jego cz[ci nastpujcym podwykonawcom: & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Do zawarcia przez WYKONAWC umowy z podwykonawc wymagana jest pisemna zgoda ZAMAWIAJCEGO. Umowa o podwykonawstwo bdzie zawiera w szczeglno[ci: a) zakres robt powierzonych podwykonawcy; b) kwot wynagrodzenia; c) termin wykonania umowy; d) termin pBatno[ci; e) uregulowania dotyczce zawierania umw na roboty budowlane, dostawy lub usBugi z dalszymi podwykonawcami. ZAMAWIAJCY w cigu 7 dni mo|e zgBosi pisemne zastrze|enia do przedBo|onego projektu umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem s roboty budowlane, w przypadku, gdy: umowa nie okre[la zakresu robt powierzonych podwykonawcy; umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty; termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania termin zapBaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dBu|szy ni| 30 dni od dnia dorczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; umowa zawiera zapisy uzale|niajce dokonanie zapBaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robt przez zamawiajcego lub od zapBaty nale|no[ci wykonawcy przez zamawiajcego; umowa nie zawiera uregulowaD dotyczcych zawierania umw na roboty budowlane, dostawy lub usBugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeglno[ci zapisw warunkujcych podpisania tych umw od ich akceptacji i zgody wykonawcy. Je|eli ZAMAWIAJCY, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez WYKONAWC z projektu umowy z podwykonawc, wraz z cz[ci dokumentacji dotyczc wykonania robt okre[lonych w umowie lub projekcie, nie zgBosi na pi[mie sprzeciwu lub zastrze|eD, uwa|a si, |e wyraziB zgod na zawarcie umowy. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJCEGO peBn odpowiedzialno[ za roboty, ktre wykonuje przy pomocy podwykonawcw - za ich jako[, terminowo[ oraz bezpieczeDstwo prowadzonych robt. WYKONAWCA zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno[ci za wady fizyczne, aby nie byB on krtszy od okresu odpowiedzialno[ci za wady WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJCEGO. Je|eli WYKONAWCA powierzy wykonanie cz[ci zamwienia podwykonawcy, ZAMAWIAJCY wymaga, aby WYKONAWCA przedstawiB potwierdzenie dokonania zapBaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy pod rygorem wstrzymania wypBaty nale|nego WYKONAWCY wynagrodzenia.. WYKONAWCA zobowizuje si zwrci ZAMAWIAJCEMU w caBo[ci kwoty wypBacone przez niego podwykonawcom z tytuBu solidarnej odpowiedzialno[ci za zobowizania z tytuBu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na podstawie art.6471 k.c. wraz z odsetkami i innymi nale|no[ciami ubocznymi. WYKONAWCA zobowizuje si w zawartych z podwykonawcami umowach zawrze zapis przewidujcy przystpienie podwykonawcw do dBugu WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJCEGO z tytuB rkojmi i gwarancji jako[ci na zasadach przewidzianych w niniejszej umowie w zakresie wykonanych przez poszczeglnych podwykonawcw robt lub o przyjciu przez podwykonawcw bezpo[redniej wzgldem ZAMAWIAJCEGO odpowiedzialno[ci z tytuBu rkojmi i gwarancji jako[ci udzielonej WYKONAWCY w umowie o podwykonawstwo. 5 Termin realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalaj nastpujce terminy realizacji robt: termin przekazania placu budowy wraz z posiadan dokumentacj techniczn w cigu 7 dni od podpisania umowy; termin rozpoczcia robt - najpzniej do 14 dni po przekazaniu placu budowy; termin zakoDczenia realizacji zamwienia do 01.06.2018 r. Dniem zakoDczenia jest dzieD podpisania przez ZAMAWIAJCGO protokoBu odbioru koDcowego bez usterek. ZAMAWIAJCY zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji robt przez WYKONAWC w ka|dym czasie. ZAMAWIAJCY poinformuje WYKONAWC o wstrzymaniu robt na pi[mie. WYKONAWCA odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami ZAMAWIAJCEGO. W takim przypadku, je[li wstrzymanie nie bdzie wynikaBo z przyczyn le|cych po stronie WYKONAWCY, strony uzgodni nowy termin zakoDczenia robt przez WYKONAWC. Koszty zabezpieczenia robt na czas przerwy wprowadzonej na |danie Zamawiajcego z przyczyn od niego zale|nych lecz bez kosztw postoju w tym czasie poniesie w caBo[ci Zamawiajcy. Koszty zabezpieczenia robt na czas przerwy wprowadzonej na |danie Zamawiajcego z przyczyn zale|nych od Wykonawcy oraz koszty przestoju w tym czasie poniesie WYKONAWCA. Koszty zabezpieczenia robt na czas przerwy wprowadzonej na |danie Inwestora z przyczyn niezale|nych od |adnej ze Stron oraz koszty przestoju w tym czasie ka|da ze Stron poniesie w poBowie. Strony zgodnie postanawiaj, |e zmiana umownego terminu zakoDczenia przedmiotu niniejszej umowy jest mo|liwa w nastpujcych przypadkach: Wstrzymania robt lub przerw w pracach powstaBych z przyczyn le|cych po stronie ZAMAWIAJCEGO; DziaBania siBy wy|szej, za ktr uwa|a si zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystpujce po zawarciu niniejszej umowy, a ktrych Strony nie byBy w stanie przewidzie w momencie jej zawierania i ktrych zaistnienie lub skutki uniemo|liwiaj wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej tre[ci.; Niedotrzymania przez ZAMAWIAJCEGO terminw realizacji zobowizaD okre[lonych w niniejszej umowie; Wstrzymania prac z przyczyn niezale|nych od ZAMAWIAJCEGO lub WYKONAWCY, wskutek decyzji organw uprawnionych do wstrzymania lub przerwania robt; Wstrzymania robt wskutek decyzji ZAMAWIAJCEGO, decyzji wBadz, ktre nie dotycz bBdnego sposobu prowadzenia robt czy naruszania przepisw przez WYKONAWC; Istotnych zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych przez ZAMAWIAJCEGO; Wstrzymania robt przez WYKONAWC w nastpstwie pozostawania przez ZAMAWIAJCEGO w zwBoce z zapBat nale|nego wynagrodzenia powy|ej 60 dni od dnia pBatno[ci faktury; Zaistnienie powy|szych przeszkd w dotrzymaniu terminu, jak rwnie| jakichkolwiek innych przeszkd, powinno by zgBoszone pisemnie ZAMAWIAJCEMU w okresie dwch dni od ich zaistnienia. W przypadku wystpienia przyczyn, o ktrych mowa w ust. 3, Strony uzgadniaj nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu. 5. Strony niniejszym postanawiaj, i| w stosunkach midzy nimi dla celw realizacji niniejszej umowy, midzy innymi nastpujce zdarzenia nie bd traktowane, jako okoliczno[ci siBy wy|szej: strajk osb lub firm zatrudnianych przez WYKONAWC, bez wzgldu na sposb ich zatrudnienia (bezpo[redni czy po[redni), wzrost cen tak na rynku krajowym jak i midzynarodowym, ktry mo|e mie wpByw na realizacj niniejszej umowy. 6. Wystpienie niesprzyjajcych warunkw atmosferycznych nie bdzie stanowiBo podstawy do przesunicia terminu zakoDczenia robt. 7. W przypadku opznienia lub zagro|enia opznieniem w wykonywaniu prac ze strony WYKONAWCY, ZAMAWIAJCY mo|e za|da od WYKONAWCY zwikszenia potencjaBu i przyspieszenia rytmu prac. W przypadku braku odpowiedniej reakcji WYKONAWCY, ZAMAWIAJCY ma prawo do: zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko WYKONAWCY innemu podmiotowi w celu odrobienia spznienia, zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego prac WYKONAWCY, przejcia materiaBw i urzdzeD oraz wszelkiego sprztu WYKONAWCY znajdujcego si na placu budowy w celu zakoDczenia realizacji przedmiotu umowy na koszt WYKONAWCY; Powy|sze nie wyBcza uprawnieD ZAMAWIAJCEGO przewidzianych w niniejszej umowie i przepisach obowizujcego prawa, przysBugujcych mu w przypadku zwBoki WYKONAWCY w wykonaniu przedmiotu umowy. 8. ZAMAWIAJCY przewiduje mo|liwo[ dokonania istotnych zmian postanowieD zawartej umowy w stosunku do tre[ci oferty w przypadku wystpienia co najmniej jednej z okoliczno[ci przedstawionych poni|ej, z uwzgldnieniem podawanych warunkw ich wprowadzenia: 1) zmiany sposobu speBnienia [wiadczenia pod warunkiem, |e zmiany te nie powoduj konieczno[ci zwikszenia wynagrodzenia WYKONAWCY: a) konieczno[ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwizaD technicznych/technologicznych ni| wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwizaD groziBo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczno[ wprowadzenia przez ZAMAWIAJCEGO zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt budowlanych; c) konieczno[ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwizaD technicznych lub materiaBowych ze wzgldu na zmiany obowizujcego prawa; d) konieczno[ zmiany materiaBw lub urzdzeD wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt budowlanych, w sytuacji ich niedostpno[ci na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku   tych materiaBw bdz urzdzeD; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy: rezygnacja przez ZAMAWIAJCEGO z realizacji cz[ci przedmiotu umowy, je|eli wystpienie ktrejkolwiek z sytuacji opisanych w pkt 1 niniejszego ustpu powoduje konieczno[ zwikszenia wynagrodzenia WYKONAWCY - w takim przypadku WYKONAWCY przysBuguj wynagrodzenie tylko za wykonan cz[ umowy; 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - termin ten mo|e ulec przedBu|eniu w przypadku wystpienia okoliczno[ci niezale|nych od WYKONAWCY, skutkujcych niemo|no[ci dotrzymania terminu okre[lonego w umowie ze wzgldu na okoliczno[ci wymienione w punkcie 3 4) przestoje i opznienia zawinione przez ZAMAWIAJCEGO, zawieszenie wykonywania robt przez ZAMAWIAJCEGO lub wprowadzenie przez ZAMAWIAJCEGO innych WYKONAWCW, 5) konieczno[ usunicia bBdw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bdz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robt budowlanych; 6) dziaBania organw administracji paDstwowej lub samorzdowej: przekroczenie zakre[lonych przez prawo terminw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleD itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleD, uzgodnieD na skutek bBdw w dokumentacji projektowej dostarczonej przez ZAMAWIAJCEGO; 7) okoliczno[ci niezale|ne zarwno od ZAMAWIAJCEGO, jak i od WYKONAWCY, tj. wystpi konieczno[ przesunicia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego u|ytkowaniu, udzielenia zamwieD na roboty dodatkowe, ktrych wykonanie wpBywa na zmian terminu wykonania zamwienia podstawowego; - w okoliczno[ciach, o ktrych mowa powy|ej, termin wykonania zamwienia zostanie przedBu|ony o czas jaki wynika z zaistniaBej sytuacji. 6 Wynagrodzenie WYKONAWCY Strony okre[laj wynagrodzenie ryczaBtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie & & & & & . zB netto, (sBownie: & & & & & & & ...), + podatek VAT tj. & & & .. zB, co Bcznie stanowi & & & & & ... zB brutto, (sBownie: .& & & & & & & & ...). Powy|sze wynagrodzenie dalej nazywane jest Wynagrodzeniem WYKONAWCY. W dniu podpisania umowy WYKONAWCA przedBo|y ZAMAWIAJCEMU kosztorys ofertowy w ilo[ci 2 szt. (wersja papierowa). Ustala si, |e zakres robt powierzonych WYKONAWCY do wykonania w ramach niniejszej umowy, tak jak to oznaczono w przekazanej WYKONAWCY dokumentacji, poziom inflacji w okresie realizacji umowy jak rwnie| zmiana kursu zBotego oraz wszelkie inne okoliczno[ci mogce powodowa wzrost kosztw realizacji przedmiotu niniejszej umowy stanowi element ryzyka WYKONAWCY i nie bd stanowiBy podstawy do zmiany umwionego wynagrodzenia ryczaBtowego. Zmiana wysoko[ci obowizujcych podatkw i opBat w czasie trwania umowy nie bdzie powodowaBa zmiany Wynagrodzenia WYKONAWCY. 7 Warunki pBatno[ci Rozliczenie i zapBata wynagrodzenia WYKONAWCY nastpowa bdzie faktur koDcow. PBatno[ bdzie dokonana przelewem na wskazany przez WYKONAWC rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJCEGO faktury wraz z protokoBem koDcowego odbioru robt potwierdzonym przez ZAMAWIAJCEGO. Ustala si, |e dat dokonania pBatno[ci jest data wpBywu kwoty nale|nej na rachunek bankowy WYKONAWCY. W przypadku nieterminowej zapBaty faktury, WYKONAWCA mo|e dochodzi odZAMAWIAJCEGO zapBaty ustawowych odsetek. WYKONAWCA bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJCEGO nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelno[ci wynikajcych zniniejszej umowy na rzecz osb trzecich. WYKONAWCA wyra|a zgod na potrcanie wszelkich wierzytelno[ci przysBugujcych ZAMAWIAJCEMU wobec WYKONAWCY z wszelkimi wierzytelno[ciami WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJCEGO. 8 Obowizki Stron Do obowizkw ZAMAWIAJCEGO nale|y: Wprowadzenie i protokolarne przekazanie WYKONAWCY placu budowy, wraz z rysunkami technicznymi; Zapewnienie na swj koszt nadzoru nad budow; Odbir przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w 11; Terminowa zapBata wynagrodzenia okre[lonego w 6 niniejszej umowy. Do obowizkw WYKONAWCY nale|y: Realizacja przedmiotu niniejszej umowy; Zapewnienie wBa[ciwej organizacji i koordynacji robt poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego - prowadzenie wszystkich rodzajw robt przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuk budowlan, wiedz techniczn oraz obowizujcymi przepisami prawnymi; PeBnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robt realizowanych przez podwykonawcw; Informowanie ZAMAWIAJCEGO o konieczno[ci wykonania robt zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczno[ci ich wykonania; Prowadzenie robt zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami p. po|; Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robt oraz dbanie o stan techniczny i prawidBowo[ oznakowania przez czas trwania realizacji zadania; Wykonanie i terminowe przekazanie ZAMAWIAJCEMU przedmiotu niniejszej umowy; Dostarczanie niezbdnych atestw, wynikw oraz protokoBw badaD, sprawozdaD i prb dotyczcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorw przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami 11 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych; Naniesienie na rysunki 8a i 8b zmian dotyczcych gBboko[ci niecek. Zabezpieczenie instalacji i urzdzeD na terenie budowy i w jej bezpo[rednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robt stanowicych przedmiot niniejszej umowy. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robt, ich cz[ci bdz urzdzeD z winy WYKONAWCY w toku realizacji naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego; Dbanie o porzdek na placu budowy oraz skBadowanie i usuwanie wszelkich urzdzeD pomocniczych i zbdnych materiaBw, odpadw i [mieci oraz niepotrzebnych urzdzeD prowizorycznych; Po zakoDczeniu i przekazaniu robt - uporzdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bdcego jego wBasno[ci, PrawidBowe prowadzenie dokumentacji budowy - kompletowanie w trakcie realizacji robt stanowicych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koDcowego kompletu protokoBw niezbdnych przy odbiorze; Umo|liwienie wstpu na teren budowy pracownikom organw paDstwowego nadzoru budowlanego, do ktrych nale|y wykonywanie zadaD okre[lonych ustaw Prawo budowlane i innych uprawnionych organw kontroli oraz do udostpnienia im danych i informacji wymaganych przez prawo; Usunicie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Koordynatora Budowy w trakcie trwania robt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dBu|szym jednak ni| termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunicia; Wykonanie wBasnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych prawem prb i badaD; Przeszkolenie personelu ZAMAWIAJCEGO w zakresie obsBugi urzdzeD i instalacji zamontowanych bdz zainstalowanych w obiekcie wraz ze sporzdzeniem protokoBw przeszkolenia doBczonego do dokumentacji powykonawczej; Po zakoDczeniu robt WYKONAWCA zobowizany jest uporzdkowa teren budowy i przekaza go ZAMAWIAJCEMU w terminie 3 dni po podpisaniu protokoBu odbioru koDcowego. WYKONAWCA zobowizuje si wykona przedmiot umowy zgodnie z: zBo|on ofert przetargow, warunkami wynikajcymi z obowizujcych przepisw, w tym ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pzn. zm.); wymaganiami wynikajcymi z obowizujcych Polskich Norm, i aprobat technicznych i obowizujcych przepisw unijnych oraz przepisami PZLA; zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami ZAMAWIAJCEGO, przy pomocy osb posiadajcych odpowiednie kwalifikacje oraz wyposa|onych we wBa[ciwy sprzt; z zachowaniem tajemnicy handlowej i nie podawania do wiadomo[ci osb trzecich tre[ci umowy oraz dokumentacji; zasad doBo|enia najwy|szej profesjonalnej staranno[ci. 9 Wymogi dotyczce materiaBw budowlanych WYKONAWCA zobowizuje si wykona przedmiot umowy z materiaBw wBasnych, zgodnych z rysunkami technicznymi i przedmiarem robt. Jako[ zastosowanych materiaBw winna odpowiada wymogom wyrobw dopuszczonych do stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane), wymaganiom dokumentacji projektowej (atesty nale|y dostarczy ZAMAWIAJCEMU przed rozpoczciem robt) oraz wymaganiom okre[lonym w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia. Wszelkie materiaBy, wyroby i urzdzenia stosowane na budowie winny by bardzo dobrej jako[ci, odpowiada Polskim Normom, odno[nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by stosowane zgodnie z dokumentacj, warunkami dopuszczenia zgodne z art. 10. Prawa budowlanego. Wszelkie materiaBy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada stosowne polskie certyfikaty, aprobaty techniczne (europejskie aprobaty techniczne), znaki budowlane, ewentualnie krajowe deklaracje zgodno[ci oraz [wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji. Na materiaBy WYKONAWCA obowizany jest posiada certyfikat na znak bezpieczeDstwa, deklaracj zgodno[ci lub certyfikat zgodno[ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn. Na |danie ZAMAWIAJCEGO lub Koordynatora Budowy, WYKONAWCA zobowizany jest okaza w stosunku do wskazanych materiaBw, certyfikat lub deklaracj zgodno[ci z Polsk Norm albo aprobat techniczn w odniesieniu do wyrobw nie objtych certyfikacj. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do uzgodnieD i akceptacji rozwizaD materiaBowych przed ich wbudowaniem. Przed przystpieniem do robt, wykonawca przedstawi koordynatorowi robt oraz Zamawiajcemu do akceptacji wykaz materiaBw, ktre zamierza u|y podczas robt. Bez pisemnej akceptacji proponowanych rozwizaD materiaBowych wykonawca nie mo|e przystpi do wykonywania jakichkolwiek robt. Nie dopuszcza si stosowania materiaBw zamiennych bez pisemnej zgody ZAMAWIAJCEGO. WYKONAWCA ma obowizek na ka|de |danie ZAMAWIAJCEGO przedstawi [wiadectwo jako[ci materiaBu, certyfikat bezpieczeDstwa, deklaracj zgodno[ci z Polsk Norm. Wszystkim wskazaniom znakw towarowych, patentw lub pochodzenia wystpujcym w dokumentacji projektowej towarzysz wyrazy lub rwnowa|ny , co oznacza, |e dopuszcza si zastosowanie urzdzeD i materiaBw nie gorszych ni| opisywane w dokumentacji, tj. speBniajcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako[ciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. WYKONAWCA, ktry zdecyduje si zastosowa urzdzenia i materiaBy rwnowa|ne opisywanym w dokumentacji projektowej, obowizany jest wskaza we wniosku o akceptacj urzdzeD i materiaBw rwnowa|nych, |e oferowane przez niego urzdzenia i materiaBy speBniaj wymagania okre[lone przez projektanta. Przed przystpieniem do realizacji danego elementu robt wymagane jest uzgodnienie iuzyskanie zgody inwestora i projektanta. 9. Wszystkie materiaBy i urzdzenia powinny by zgodne z wymaganiami niniejszej umowy, przepisw prawa oraz poleceniami ZAMAWIAJCEGO. 10 Nadzr i kierownictwo nad wykonaniem robt WYKONAWCA ustanawia: Kierownika budowy & & & & . uprawnienia budowlane nr & & & & & & & & .. Ka|da zmiana kierownika budowy/ kierownikw bran|owych wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJCEGO. WYKONAWCA powoBuje na czas trwania budowy kierownika budowy bran|y budowlanej. 11 Odbiory robt stanowicych przedmiot Umowy Strony zgodnie postanawiaj, |e bd stosowane nastpujce rodzaje odbiorw robt: odbir koDcowy. WYKONAWCA winien zgBosi gotowo[ do odbioru, o ktrym wy|ej mowa pisemnie. (dopuszcza si rwnie| form elektroniczn e-mail wysBany na adres: HYPERLINK "mailto:sport@pleszew.pl"sport@pleszew.pl z |daniem potwierdzenia odbioru). Odbir koDcowy dokonany bdzie przez ZAMAWIAJCEGO. Z czynno[ci odbioru sporzdza si protokB. Przedmiotem odbioru koDcowego bdzie jednorazowo caBy zakres robt. ZAMAWIAJCY rozpocznie odbir koDcowy po stwierdzeniu zakoDczenia robt i sprawdzeniu kompletno[ci i prawidBowo[ci dostarczonych dokumentw, w terminie 7 dni roboczych od daty zgBoszenia przez WYKONAWC gotowo[ci do odbioru w formie pisemnego zawiadomienia przesBanego na adres ZAMAWIAJCEGO i zakoDczy czynno[ci odbiorowe w okresie nie dBu|szym ni| 14 dni roboczych od dnia rozpoczcia. Warunkiem skutecznego zgBoszenia gotowo[ci do odbioru bdzie faktyczne zakoDczenie przez WYKONAWC wszystkich prac objtych zakresem niniejszej umowy wraz z usuniciem wad stwierdzonych w trakcie realizacji robt, przeprowadzenie wszystkich prb koDcowych, oraz zaBczenie do zgBoszenia wszystkich dokumentw, o ktrych mowa w niniejszej umowie potwierdzajcych poprawno[ wykonania robt oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych materiaBw, a w szczeglno[ci: - prb badaD betonu - dokumentacji powykonawczej (naniesienie na rysunki 8a i 8b zmian) - protokoBw i za[wiadczeD z przeprowadzonych przez WYKONAWC sprawdzeD ibadaD. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJCEGO w trakcie odbioru koDcowego wystpowania usterek w przedmiocie umowy ZAMAWIAJCY wyznaczy WYKONAWCY termin do ich usunicia. W takim przypadku za dat zakoDczenia realizacji przedmiotu umowy uwa|ana bdzie data pisemnego zgBoszenia przez WYKONAWC zakoDczenia prac polegajcych na usuniciu wad i usterek potwierdzona przez ZAMAWIAJCEGO. Niezale|nie od powy|szego, w przypadku stwierdzenia wad, ZAMAWIAJCY mo|e: je|eli wady nadaj si do usunicia - obni|y wynagrodzenie WYKONAWCY za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej warto[ci u|ytkowej i technicznej, je|eli wady nie nadaj si do usunicia - |da wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujc prawo domagania si od WYKONAWCY naprawy szkody wynikBej z opznienia. Wraz ze zgBoszeniem przez WYKONAWC gotowo[ci do odbioru robt WYKONAWCA przeka|e ZAMAWIAJCEMU wszelkie dokumenty wymagane przez polskie prawo, a zwizane z wykonywaniem przedmiotu umowy. Ponadto WYKONAWCA zobowizany jest na ka|de |danie ZAMAWIAJCEGO, okaza w stosunku do wskazanych materiaBw: certyfikat na znak budowlany, deklaracj zgodno[ci z Polsk Norm lub aprobat techniczn. ZAMAWIAJCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz prowadzcych do sprawdzenia zgodno[ci zaprojektowanych parametrw technicznych materiaBw, urzdzeD, pomieszczeD i caBego obiektu ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi. WYKONAWCA zobowizany jest zabezpieczy wykonany przedmiot umowy, w sposb uniemo|liwiajcy zniszczenie efektw swoich robt i wykonanych przez siebie elementw, do czasu odbioru koDcowego. Za dat wykonania przez WYKONAWC zobowizania wynikajcego z niniejszej umowy uznaje si dat podpisania przez ZAMAWIAJCGO protokoBu odbioru koDcowego bez usterek. 12 Roboty dodatkowe Zamawiajcy nie przewiduje wykonywania robt dodatkowych w ramach niniejszej umowy. 13 Odstpienie od umowy , kary umowne 1. ZAMAWIAJCY mo|e odstpi od umowy, prcz okoliczno[ci wskazanych w Kodeksie cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztw ze skutkiem natychmiastowym je|eli: 1) zostanie zBo|ony wniosek o wszczcie postpowania restrukturyzacyjnego dla WYKONAWCY lub ogBoszona zostanie upadBo[ WYKONAWCY lub ogBosi on otwarcie likwidacj, 2) zostanie wydany nakaz zajcia majtku WYKONAWCY, WYKONAWCA nie wykonuje robt zgodnie z umow, dokumentacj techniczn lub przepisami technicznymi, opznienie w rozpoczciu lub zakoDczeniu caBo[ci robt lub wykonaniu ktregokolwiek z poszczeglnych elementw robt wchodzcych w zakres niniejszej umowy przekroczy 14 dni, Koordynator Budowy stwierdzi na placu budowy dwukrotnie ra|ce naruszenie przepisw BHP, albo dwukrotnie stwierdzi, |e na placu budowy przebywaj pracownicy WYKONAWCY albo osoby, za ktre ponosi odpowiedzialno[, bdce w stanie nietrzezwo[ci lub pod wpBywem [rodkw odurzajcych. W wypadku odstpienia przez ZAMAWIAJCEGO lub WYKONAWC od umowy z przyczyn le|cych po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA bdzie zobowizany do zapBacenia ZAMAWIAJCEMU kary umownej w wysoko[ci 30% warto[ci ryczaBtowego wynagrodzenia okre[lonego w 6 ust. 1 umowy. Poza kar umown z tytuBu odstpienia WYKONAWCA zobowizany bdzie do zapBaty na rzecz ZAMAWIAJCEGO wszelkich innych przewidzianych w umowie kar umownych, je|eli przed odstpieniem od umowy zaszBy okoliczno[ci uzasadniajce ich naliczenie. W wypadku odstpienia przez WYKONAWC od umowy z przyczyn le|cych po stronie ZAMAWIAJCEGO, ZAMAWIAJCY bdzie zobowizany do zapBacenia WYKONAWCY kary umownej w wysoko[ci 30% warto[ci ryczaBtowego wynagrodzenia okre[lonego w 6 ust. 1 umowy. W przypadkach okre[lonych w ust. 1 do 3, ZAMAWIAJCY zachowuje wszelkie prawa wynikajce z gwarancji i rkojmi w zwizku z wykonanym przez WYKONAWC zakresem prac do czasu tego odstpienia. W razie odstpienia od umowy ZAMAWIAJCY i WYKONAWCA sporzdz protokB inwentaryzacji robt w toku, na dzieD odstpienia a WYKONAWCA zobowizuje si zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktra spowodowaBa odstpienie od umowy. W razie niewykonania lub nienale|ytego wykonania przedmiotu umowy przez WYKONAWC z przyczyn le|cych po jego stronie, WYKONAWCA zobowizuje si do pokrycia roszczeD osb trzecich z tego tytuBu wobec ZAMAWIAJCEGO. WYKONAWCA mo|e odstpi od umowy, prcz okoliczno[ci wskazanych w Kodeksie cywilnym, je|eli: zostanie ogBoszona upadBo[ ZAMAWIAJCEGO lub ogBosi on otwarcie likwidacji SpBki, zostanie wydany nakaz zajcia caBo[ci majtku ZAMAWIAJCEGO, Odstpienie od umowy powinno nastpi w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstpienia. W razie odstpienia od umowy ZAMAWIAJCY i WYKONAWCA sporzdz protokB inwentaryzacji robt w toku, na dzieD odstpienia a WYKONAWCA zobowizuje si zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktra spowodowaBa odstpienie od umowy. ZAMAWIAJCY mo|e naliczy WYKONAWCY kar umown: za zwBok w wykonaniu caBo[ci przedmiotu umowy w wysoko[ci 2.000 zB (sBownie: cztery tysice zBotych) za ka|dy dzieD zwBoki, za zwBok w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji i rkojmi za wady w wysoko[ci 1.000 zB (sBownie: dwa tysice zBotych) za ka|dy dzieD zwBoki, liczonej od nastpnego dnia po upBywie terminu wyznaczonego na usunicie wad. W przypadku odmowy usunicia lub nie usunicia wszystkich wad przez WYKONAWC, co spowodowaBo ich usunicie przez ZAMAWIAJCEGO na koszt WYKONAWCY, WYKONAWCA zapBaci ZAMAWIAJCEMU dodatkowo, poza zwrotem wszystkich poniesionych z tego tytuBu przez ZAMAWIAJCEGO kosztw, kar umown w wysoko[ci 15% kosztw usunicia wady. Niezale|nie od wy|ej wymienionych kar umownych Stronom przysBuguje prawo do dochodzenia odszkodowania do peBnej wysoko[ci poniesionej szkody na zasadach okre[lonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na oglnych zasadach lub w formie kar pieni|nych oraz uregulowanie tych odszkodowaD lub kar przez stron odpowiedzialn za niedopeBnienie postanowieD umownych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowizaD wynikajcych z umowy. ZAMAWIAJCY ma prawo do naliczenia kary umownej w wysoko[ci 500,00 zB (piset zB) w przypadku ka|dorazowego stwierdzenia naruszenia przepisw bhp, ppo|., w tym u|ywania narzdzi i maszyn zagra|ajcych bezpieczeDstwu osb i mienia. Zastrze|one w umowie kary umowne mog by kompensowane z nale|no[ciami WYKONAWCY, a w przypadku braku mo|liwo[ci kompensaty wystawione zostan noty obci|eniowe z 7 dniowym terminem pBatno[ci. 14 Ubezpieczenie i odpowiedzialno[ Najpzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy WYKONAWCA zobowizuje si do przedstawienia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno[ci cywilnej (kontraktowej ideliktowej), w ktrej suma ubezpieczenia wynosi minimum 100% wynagrodzenia Wykonawcy. Ubezpieczenie, o ktrym mowa w ust. 1 musi obejmowa rwnie| zakres utraty i uszkodzenia z tytuBu wszelkich ryzyk i winno obejmowa w szczeglno[ci: prace objte umow, dokumenty, bez wzgldu na rodzaj no[nika, na jakim byBy utrwalone. Ochrona ubezpieczeniowa obejmowa winna rwnie| odpowiedzialno[ cywiln WYKONAWCY, jego pracownikw i osb z nim wspBpracujcych z tytuBu niewykonania lub nienale|ytego wykonania zobowizania. Koszty ubezpieczenia ponosi WYKONAWCA. Umowa ubezpieczenia winna mie charakter cigBy i by zawarta na okres obejmujcy czas realizacji przedmiotu umowy oraz odpowiedzialno[ci WYKONAWCY z tytuBu rkojmi za wady przedmiotu umowy. Ponadto umowa powinna obejmowa wypadki ubezpieczeniowe powstaBe w tych okresach. Polisy ubezpieczeniowe wraz z oglnymi warunkami ubezpieczeD, ktre winien uzyska WYKONAWCA, nale|y przedstawi ZAMAWIAJCEMU. Na ka|de |danie ZAMAWIAJCEGO WYKONAWCA winien okaza dowody opBaconych skBadek. Wszelkie szkody nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczajcej bd obci|aBy WYKONAWC. 15 BezpieczeDstwo 1. WYKONAWCA powinien w czasie wykonywania robt oraz usuwania wad: a) w peBni zapewni bezpieczeDstwo wszystkich osb upowa|nionych do przebywania na terenie placu budowy. b) dostarczy i utrzyma na wBasny koszt wszelkie osBony, ogrodzenia, o[wietlenie, znaki ostrzegawcze i informacyjne, itp. 2. Wszelkie czynno[ci niezbdne do wykonania i wykoDczenia robt oraz usunicia wad powinny by przeprowadzone w taki sposb, aby - w granicach wynikajcych zkonieczno[ci wypeBnienia zobowizaD umownych - nie zakBca wicej ni| to jest konieczne warunkw |ycia, oraz dostpu u|ytkownika lub zajmowania drg publicznych i prywatnych. 3. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za ochron [rodowiska na placu budowy i jego otoczenia. 4. WYKONAWCA powinien zabezpieczy ZAMAWIAJCEGO przeciw wszelkimi roszczeniami, postpowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mog powsta w skutek lub w zwizku z tymi zakBceniami w zakresie jakim WYKONAWCA jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensowa ZAMAWIAJCEMU poniesienie z tego tytuBu koszty lub straty. 5. Je[li w czasie realizacji robt lub pzniej WYKONAWCA zostanie obci|ony jakimkolwiek karami wynikBymi z uszkodzenia drg i mostw powinien o tym zawiadomi niezwBocznie ZAMAWIAJCEGO. 16 Rkojmia oraz zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy oraz gwarancja na wykonany przedmiot umowy WYKONAWCA w celu zabezpieczenia nale|ytego wykonania swoich zobowizaD wynikajcych z niniejszej umowy, w terminie zawarcia umowy, dostarczy ZAMAWIAJCEMU bezwarunkow, nieodwoBaln, pBatn na pierwsze |danie gwarancj nale|ytego wykonania umowy wystawion przez (& & & & .) na kwot gwarancyjn stanowic rwnowarto[ 10% warto[ci umownego wynagrodzenia brutto WYKONAWCY. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy w wysoko[ci & & & .. zB w formie gwarancji ubezpieczeniowej nale|ytego wykonania umowy oraz usunicia wad i usterek w dniu & & & & & & & & & . Termin wa|no[ci gwarancji nie mo|e koDczy si przed upBywem jednego miesica, liczonego od koDca okresu udzielonej przez WYKONAWC na przedmiot umowy gwarancji jako[ci i rkojmi ( 16 ust.7). Dopuszcza si mo|liwo[ przedBo|enia gwarancji nale|ytego wykonania umowy z terminem wa|no[ci krtszym ni| ww. okres, ale nie krtszym ni| 2 lata, pod warunkiem przedkBadania kolejnych uzupeBniajcych gwarancji, ktrych termin wa|no[ci nie bdzie krtszy ni| 1 rok, a| do upBywu okresu gwarancji jako[ci i rkojmi. W takim przypadku WYKONAWCA zobowizany bdzie dostarcza ka|d uzupeBniajc gwarancj nale|ytego wykonania umowy, w terminie najpzniej 30 dni przed upBywem terminu wa|no[ci aktualnej gwarancji, pod rygorem uruchomienia przez ZAMAWIAJCEGO [rodkw z posiadanej gwarancji. Do czasu przedBo|enia przez WYKONAWC gwarancji nale|ytego wykonania umowy, o ktrej mowa wy|ej ZAMAWIAJCY jest uprawniony do wstrzymania wszelkich pBatno[ci na rzecz WYKONAWCY. Gwarancja nale|ytego wykonania umowy w wysoko[ci 70% zostanie zwolniona do 30 dni po uzyskaniu pozwolenia na u|ytkowanie, pozostaBe 30% warto[ci gwarancji nale|ytego wykonania umowy (w wysoko[ci & & & & & .. zB w formie gwarancji ubezpieczeniowej nale|ytego wykonania umowy oraz usunicia wad i usterek) zabezpieczy roszczenia z tytuBu rkojmi za wady lub gwarancji jako[ci. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJCEMU gwarancji jako[ci oraz rkojmi dla caBo[ci wykonanych prac i wbudowanych materiaBw i urzdzeD, zarwno na wady, ktre ujawni si w trakcie okresu gwarancji i rkojmi jak i na wady istniejce w dniu odbioru, na okres & & & & .. miesicy. Okres gwarancji i rkojmi rozpoczyna si od daty odbioru ostatecznego caBej Inwestycji przez Inwestora i odbioru robt objtych niniejsz umow dokonanego przez ZAMAWIAJCEGO. W przypadku dostarczenia przez WYKONAWC dokumentu gwarancyjnego, warunki i uprawnienia z niego wynikajce dla ZAMAWIAJCEGO nie mog by sprzeczne lub mniej korzystne ni| uprawnienia i warunki gwarancji wynikajce z postanowieD niniejszej umowy i Kodeksu cywilnego. W okresie gwarancji dokonywane bd raz w roku w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJCEGO przegldy gwarancyjne. W terminie 7 dni przed zakoDczeniem okresu gwarancji strony umowy dokonaj ostatecznego przegldu gwarancyjnego. Okres gwarancji i rkojmi zostaje przerwany po otrzymaniu przez WYKONAWC od ZAMAWIAJCEGO pisemnego |dania usunicia wady. Je|eli w okresie gwarancji i rkojmi stwierdzone zostan wady, WYKONAWCA zobowizany bdzie do realizacji zobowizaD wynikajcych z rkojmi lub udzielonej gwarancji jako[ci (wedBug wyboru ZAMAWIAJCEGO) w terminie ustalonym przez ZAMAWIAJCEGO, uwzgldniajcym czas konieczny do usunicia wad. Okres na usunicie wad nie mo|e by dBu|szy ni| 14 dni od daty powiadomienia o wystpieniu wady. WYKONAWCA przystpi do usuwania wad w terminie 2 dni od daty powiadomienia WYKONAWCY o ich zaistnieniu. W przypadku wystpienia wad uniemo|liwiajcych lub w znacznym stopniu utrudniajcych funkcjonowanie obiektu lub zagra|ajcych bezpieczeDstwu WYKONAWCA zobowizany jest do przystpienia do usunicia wady w cigu 24 godzin od dnia powiadomienia o jej wystpieniu. ZAMAWIAJCY zastrzega sobie prawo okre[lenia sposobu usunicia wady. WYKONAWCA nie mo|e odmwi usunicia wad bez wzgldu na wysoko[ zwizanych z tym kosztw. ZAMAWIAJCY mo|e uzna, |e wykryte wady nie maj istotnego znaczenia dla wymagaD jako[ciowych i mo|e on za|da obni|enia ceny za roboty wykonane z wadami. Je|eli WYKONAWCA przyjmie przedstawion przez ZAMAWIAJCEGO propozycj obni|enia takiej ceny, wwczas traktuje si to jako zmian wynagrodzenia. Usunicie przez WYKONAWC wad zostanie stwierdzone protokoBem podpisanym przez ZAMAWIAJCEGO. Dniem usunicia wad bdzie dzieD podpisania protokoBu przez ZAMAWIAJCEGO. ZAMAWIAJCY zobowizany jest przystpi do odbioru i zakoDczy czynno[ci odbiorowe w terminie 3 dni roboczych liczc od dnia pisemnego zgBoszenia gotowo[ci do odbioru dokonanego przez WYKONAWC. W przypadku nie wywizania si przez WYKONAWC z ci|cych na nim zobowizaD wynikajcych z rkojmi lub udzielonej gwarancji jako[ci w wyznaczonym terminie, ZAMAWIAJCY bdzie upowa|niony, poza realizacj uprawnieD wynikajcych z przepisw kodeksu cywilnego dotyczcych rkojmi i gwarancji jako[ci, do samodzielnego usunicia wady albo zlecenia jej usunicia innemu podmiotowi przy zastosowaniu dowolnej metody, lub wymiany rzeczy na woln od wad, na koszt i ryzyko WYKONAWCY (wykonanie zastpcze). ZAMAWIAJCY mo|e midzy innymi w tym celu skorzysta z kaucji gwarancyjnej lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W przypadku nie wywizania si przez WYKONAWC z ci|cych na nim zobowizaD wynikajcych z rkojmi lub udzielonej gwarancji jako[ci i usunicia wady w drodze wykonania zastpczego ZAMAWIAJCY wystawi na rzecz WYKONAWCY faktur VAT na kwot bdc sum kosztw usunicia wad. WYKONAWCA upowa|nia ZAMAWIAJCEGO do wystawienia faktury z tego tytuBu bez podpisu WYKONAWCY. WYKONAWCA zobowizany bdzie do zapBaty faktury w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia. W przypadku braku zapBaty w tym terminie ZAMAWIAJCY bdzie uprawniony do dokonania potrcenia wierzytelno[ci z tego tytuBu z zatrzymanej kaucji gwarancyjnej lub dochodzenia swoich roszczeD w ka|dy inny sposb. 17 Postanowienia koDcowe Ewentualne spory powstaBe w zwizku z realizacja niniejszej umowy bdzie rozstrzygaB sd miejscowo wBa[ciwy dla siedziby ZAMAWIAJCEGO. 18 Niniejsza umowa obejmuje caBo[ uprawnieD i zobowizaD stron. {adna ze stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczcego realizacji niniejszej umowy albo te| interpretacji jej zapisw nie bdzie uprawniona do powoBywania si na jakiekolwiek wcze[niejsze ustalenia i o[wiadczenia, podjte lub wyra|one w formie ustnej albo pisemnej, z wyjtkiem tych, ktre wyraznie zawarte s w niniejszej umowie i jej zaBcznikach. 19 Ka|da zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewa|no[ci. 20 W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamwieD publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz inne obowizujce przepisy prawa. 21 Umow niniejsz sporzdzono w dwch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla WYKONAWCY oraz dla ZAMAWIAJCEGO. Wykaz zaBcznikw do umowy: Rysunki techniczne 8a i 8b Oferta WYKONAWCY 1 szt. Zabezpieczenie nale|ytego wykonania umowy 1 szt ZAMAWIAJCY WYKONAWCA  PAGE 20 2468 ( * ~ L " J L XZ\ "246LN,ɾɾCJ5aJ\CJ5PJnH tH aJ\ nHtH\CJaJB*phCJPJnH tH aJCJPJnH tH aJCJ5PJnH tH aJCJ^JaJOJQJ CJ5aJ CJ5aJCJ aJCJ65aJ CJ6aJ7,.8NPRXZ """%%%%%'''())++t0v0,2.2Z7\7><@<$C&CEEFFGGJJLLNN P"P$P*P,PDPFPPP Q$Q&QQQLRNRRRRRS S2S4S TT&T\U^UUUFVHVVVYYjZlZ$\&\^^` B*ph CJ5aJB*phCJaJCJaJ[` `aaccNeReeeiiiiijjljnjHkJkkk:lZl\l^lll&m(mttv vvvyyyy{{Z|\|||B~D~|~XZ\^|~^`ڈ܈8:ΒВҒ <>@ CJ@aJB*phCJaJ CJ5aJ H*CJaJCJaJX@ؘ֘,.\^ܝޝ`bdjlT`ޤTZ`b̦ΦXZTVX^`&( خڮnp²IJƲȲβв68*,.02HJ<>CJ^JaJOJQJ CJ5aJCJaJ\RT46HJ":<np&(rtv|~HJ"$*,bdrtv~02xz025CJ>*5aJCJ^JaJOJQJ CJ5aJ B*phB*phCJaJCJaJS246 "jlnHJtv<>dfpr&           Z\^``^JaJOJQJCJ^JaJOJQJ0J0B*phCJaJjUU CJ5aJCJaJP`bL N !!^#`###$$&&t)v).-0-./0000000334444 66Z6\6|8~8 :": ; ;;;2;4;;;<<==P@R@AACCrEtEvE~EEEEDFFFPHhH,I.IIIJJJJB*phCJaJB*phCJaJ CJ5aJCJaJCJ^JaJOJQJ^JaJOJQJQJPPTRVR8U:U_cc.g0gj jnn"t$t&t.t0tZt\tjulunuvuxuxxxxxyyyyy{ {"{*{,{||||||R|T||||| }"}$}&}^}`}b}l}n} 0J/jU jUCJmHsHnHtHaJCJmHsHnHtHaJCJCJ^JaJOJQJ CJ5aJCJaJKn}z}|}}}}} 0J/jU0J/468" L dh$a$^]` dh$a$^]` dh$a$^]`dh$a$1$ 7$Adh$a$dh$a$dh$a$dh$a$Adh$a$dh$a$7dh$a$7dh77$a$Z\"N.PRZ ""{{ & Fdh$a$dh$a$dh$a$ ^h]` & Fdh$a$ & Fdh$a$7$^]`V & Fdh$a$1$7$dh$a$dh$a$dh$a$dh$a$dh$a$1$ 7$""%%%)+v0.2\7@<&CEFGJLN"P$Pdh$a$ & Fdh$a$E & Fdh h^h]`E & Fdh dh$a$ dh$a$^h]` & Fdh$a$$P,PFPP&QQNRRR S4ST^UUHVV & Fdh$a$ dh$a$^h]` dh$a$^h]` dh$a$^h]` dh$a$^h]` dh$a$^h]` dh$a$^h]` & Fdh$a$dh$a$dh$a$VYlZ&\^ `aceiiijnj & Fdh$a$ h^h]` & Fdhdh$a$ h^h]`dh$a$ ^]` & Fdh$a$ & Fdh$a$ & Fdh$a$ & Fdh$a$ njJkk^l(mt vvyy{\||D~~~~~~~~~ & Fdh$a$ ^]` & Fdh$a$ h^h]`dh$a$ 8^h]` & Fdh$a$ 8^h]` & Fdh$a$ 8^h]` & Fdh$a$ 8^]`~Z^~`܈zhRR9 & Fdh ^]`xdh$a$ h^h]`Bdh$a$ h^h]`dh$a$ h^h]` & F dh$a$ v%^]` & F dh$a$ v%^]`dh$a$ h^h]` & Fdh$a$ h^h]` ܈:В >ؘwdQ9dh h^h]`x9dh h^h]`x9dh h^h]`x9dh h^h]`x9dh h^h]`x9dh h^h]`x9dh h^h]`x9dh h^h]`x9 & Fdh ^]`x ؘ.^ޝbdlzzo & Fdh$a$ & Fdhdh$a$9dh h^h]`x9 & Fdh h^h]`x9dh h^h]`x9dh h^h]`x9dh h^h]`x9dh h^h]`x bΦZVX`( ڮ}l & F dh$a$ h & F dh$a$ h & F dh$a$ h & Fdh dh$a$dh$a$ & Fdh$a$ & Fdh$a$ dh$a$^h]` dh$a$^h]` dh$a$^h]` ڮp²IJƲȲв8.2J & Fdh$a$ ^]` & Fdh$a$ ^]` & Fdh$a$ h^]`0 & Fdh dh$a$dh$a$ h^]` & F dh$a$ ^h]`J>T6J<p & Fdh$a$ ^]` & Fdh$a$ h^]`0 & Fdh$a$ ^]`p(tv~J$,dtv dh$a$ dh$a$^]`s dh$a$^h]` & Fdh$a$ & Fdh dh$a$ dh$a$ & Fdh$a$ ^]`v2z26ll & Fdh$a$ h^h]`dh$a$ =dh$a$^]` =dh$a$^]`9 & Fdh^h]`9 & Fdh^,]` & Fdh$a$^]`* & Fdh$a$ ^@ ]` dh$a$ dh$a$ Jv>fr  & Fdh^]`dh$a$ & Fdh$a$3 & F dh & F dh$a$ dh$a$^]` dh$a$^]`h dh$a$^]`h & Fdh$a$ h^h]`    \`G & Fdh & F dh$a$ ^]`dh$a$ ^]`dh$a$ ^]`dh$a$ h^e]` & Fdh dh$a$3dh3dh & FdhbN !`##$&v)0-qaaH & Fdh$a$1$ H & Fdh$a$1$ ^]`H & Fdh$a$1$ ^]`H & Fdh$a$1$ H & Fdh$a$1$ G & Fdh h^h]`G & Fdh h^h]` G & Fdh hG & Fdh 0-/00003446\6~8": ;;4;dh$a$ ^h]`dh$a$ ^h]` & Fdh$a$^h]` & Fdh$a$^h]`dh$a$dh$a$dh$a$H & Fdh$a$1$ & Fdh$a$4;;<=R@ACtEvEEEFF|tt & Fdh & Fdh^h]`dh$a$ T^T]` dh$a$^h]` 3dh^h]` dh$a$^h]` dh$a$^h]` dh$a$^]` dh$a$^]`dh$a$ ^h]` FF.IJPVR:UZ[mTE & Fdh1$ *$^h]`E & Fdh1$ *$^h]`E & Fdh1$ *$^h]`E & Fdh1$ *$^h]`E & Fdh1$ *$^h]` & Fdh$a$ h^h]`E & Fdh1$ *$^h]`[\]c0g jn$t}fO & Fdh$a$ "^h]` & Fdh$a$ "^h]` & Fdh$a$ "^h]`E & Fdh1$ h"*$^h]`E & Fdh1$ h"*$^]`VE & Fdh1$ *$^h]`E & Fdh1$ *$^h]`$t&t0t\tlunuxuxxxyyy}o dh$a$^h]` ;dh$a$^]` ;dh$a$^]` dh$a$^h]`dh$a$dh$a$ dh$a$^h]` dh$a$^h]`Cdh$a$ dh$a$^h]`dh$a$ dh$a$^]` y {"{,{|||||T|||"}$}&}`} dh$a$^]`dh$a$dh$a$ & F dh$a$dh$a$dh$a$dh$a$dh$a$dh$a$dh$a$ dh$a$^h]`Bdh$a$Bdh$a$`}d}f}h}j}l}}}}} dh$a$^]`:$a$:^]h` 4. A!"#$2P1h0p3P(20Root Entry F@CompObjjOle 1Table^Data SummaryInformation(WordDocument56ObjectPoolDocumentSummaryInformation8 t